Til sammen var det 26 søkere til jobben, 6 av disse ble kalt inn til intervju. Habberstad rekruttering har bistått i ansettelsesprosessen.

Bred erfaring

Sigmund er 44 år og oppvokst i Lunner, men bor på Gjøvik. Han er godt kjent for oss i Gran kommune, siden han i dag er daglig leder for regionrådet på Hadeland.

– Sigmund har bred erfaring fra kultursektoren, som aktør både i frivillig og profesjonelt kulturliv. Han har videre erfaring med kulturadministrasjon og kulturpolitikk på lokalt og regionalt nivå, sier kommunalsjef for Kultur og samfunn, Leif Arne Vesteraas.

Vår nye kultursjef har ellers et bredt nettverk og god kjennskap til kulturlivet på Hadeland.

Kan bidra til utvikling

– Med Sigmund får Gran kommune en sterk og utviklingsorientert leder som kan bidra til å utvikle kultursektoren på Hadeland, sier Vesteraas.