Lånefrister

Bøker, DVD, lydbøker, spill, tidsskrifter og musikk - 4 uker
Språkkurs - 8 uker

Institusjonslån - 6 uker

Fornying av lån

Du kan forlenge lånetiden dersom materialet ikke er reservert av andre. Dette kan du gjøre selv via internett, Meg & Mitt eller ved å kontakte biblioteket. Du kan fornye lånet to ganger hvis ingen står på venteliste.

Tapt eller skadet materiale må erstattes av låner. Her finner du bibliotekets gjeldende priser på gebyrer og erstatningssatser.

Varselmelding

Biblioteket sender ut daglige elektroniske varselmeldinger for å minne om forfall på lån, 3 dager før lånefristen. Gi beskjed til oss dersom du ønsker det!

Purregebyr

Er lånefristen gått ut og du ikke har levert, får du purring to ganger.

Biblioteket sender purringer på sms, epost eller brev. Du velger selv hvordan du vil motta purringer ved å si fra til oss på biblioteket.

Det skilles ikke på gebyr til barn og voksne.

Her kan du se satsene for purringer og erstatninger.

Erstatninger

Erstatningskrav sendes etter purring nummer 2.

Ved utsendelse av erstatningskrav kommer i tillegg et behandlingsgebyr på kr. 100,- Dette må betales selv om mediene leveres på biblioteket.

Her kan du se satsene for erstatninger og purringer.

Gratis for alle

Alle med fast adresse i Norge kan låne bøker og annet materiale gratis. Å bruke biblioteket er også gratis og en trenger ikke lånekort for å være i biblioteket.

Lånekort

Du kan få lånekort når du har begynt på skolen. Det er likevel foreldre/foresatte som bestemmer om barnet skal få lånekort.

Du kan velge om du vil ha nasjonalt lånekort eller lokalt lånekort. Med nasjonalt lånekort kan du bruke lånekortet på alle bibliotek i Norge. Alle voksne som lager lånekort må vise legitimasjon. For å få nasjonalt lånekort må du oppgi fødselsnummer.

Fra 26. mars 2020 er det mulig å skaffe seg nasjonalt lånekort digitalt hvis man ikke har lånekort fra før. Tjenesten krever at man identifiserer seg med Bank-ID, MinID m.fl.