Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Om Landbrukskontoret for Hadeland

Landbrukskontoret for Hadeland er et felles kontor for Gran, Lunner og Jevnaker kommuner. Vi har kontor i Gran rådhus på Jaren.

Landbrukskontoret behandler alle landbrukssaker i de tre kommunene. For Gran kommune har vi også et spesielt ansvar for biologisk mangfold og miljøvernspørsmål.

Viktige oppgaver for Landbrukskontoret er:

  • Behandling av konsesjonssøknader, omdisponering, fradeling, kontroll av bo- og driveplikt og landbruksfaglig del av arealplanlegging
  • Behandling og veiledning til søknader om midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket (IBU-midler), utvikling av tilleggsnæringer til landbruk
  • Ressursforvaltning, herunder viltforvaltning og kulturlandskap, miljø/forurensning landbruk og fiskeforvaltning
  • Forvaltning av skogavgiftsordningen
  • Produksjonstilskudd, velferdsordninger i landbruket, spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL) og nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK)