På gode sommerdager er det stadig flere som tar turen til Ulsnestangen friområde og badestrand, men verken utedoen eller dagens parkeringsplass tilfredsstiller dagens behov. Dette fører blant annet til trafikkfarlig parkering langs Fjordsvegen.

Dette skal utbedres

Nå kommer det nytt sanitæranlegg med toalett og HC-toalett, og i tillegg vil parkeringsområdet bli utvidet og asfaltert. Området for ny parkering ligger inntil dagens parkering, på et vått område som ikke brukes til noen aktivitet i dag.

Vi skal også utvide og gruse opp stien som går fra parkeringen og langs vestre side av området, slik at tilgangen til Brandbu IF sitt kajakkhus blir bedre. Da vil det samtidig bli enklere for de med rullestol, barnevogn og kajakktrille å komme ut til strandkanten

Finansieringen av arbeidet omfatter spillemidler på kr 700 000 til sanitæranlegget og en gave på inntil kr 1 750 000 fra SpareBankstiftelsen Gran til oppgradering og utvikling av Ulsnestangen friområde.

Arbeidet har startet opp

I perioden 15. april til 19. mai kunne kommunen ikke utføre arbeid på Ulsnestangen fordi Røykenvik er fuglefredningsområde.

Arbeidet startet opp andre uka i juni. Området er planert slik at det skal blir enklere å vedlikeholde, råtne og døde trær er fjernet. Vi vil plante nye trær.

Mandag 13. juni vil grusplassen som ble etablert i forbindelse med Operafest Røykenvik fjernet, og det vil bli lagt på matjord og etablert ny plen. Arbeidet på plassen vil pågå i omtrent én måned.

Du kan fortsatt bruke stranda

Det skal være fullt mulig å ha en fin dag på stranda selv om utbedringsarbeidet pågår. Hele den «gamle badestranda» på sørsiden av hytte er tilgjengelig, og det samme er gressområdet ved sandvolleyballbanen og området rundt odden på nordsiden av kajakkhuset.