Brandbu filial

Gran bibliotekets filial i Brandbu har tilbud om meråpent. Det vil si at du kan få tilgang til biblioteket fra klokka 09.00 til klokka 21.00 alle dager. Du låser deg sjøl inn med lånerkort og pinkode. For å få tilgang må du være over 18 år, og skrive under på en brukerkontrakt i bibliotekets orinære åpningstid.

Kontrakt

Her finner du kontrakten for å få tilgang til meråpent ved Gran biblioteks filial i Brandbu. Kontrakt for tilgang til meråpent bibliotek.