Det viktigste vi alle sammen kan gjøre for å holde smitten nede, er å 

 • holde avstand til andre
 • holde oss hjemme når vi er syke
 • holde hendene rene
 • teste oss hvis vi får symptomer

Disse rådene gjelder også fullvaksinerte.

Du kan lese covid-19-forskriften i sin helhet på Lovdata.no.

Du kan lese mer om nasjonale tiltak på regjeringens nettsider.

Sosial kontakt

 • Du bør helst møte andre utendørs.
   
 • Du bør ikke ha besøk av flere enn 20 gjester hjemme, i eget hus og hage.
   
 • Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort, selv om det overstiger anbefalt antall gjester.

Arrangementer

Du bør heller holde arrangementer utendørs enn innendørs. 

Personer som ikke er beskyttet og som kommer fra områder med høyt smittetrykk, bør ikke oppsøke arrangementer i andre kommuner. 

​Reglene for arrangementer er som følger:

Private arrangementer: Inntil 100 personer på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler, inne og ute.

Offentlige arrangementer: Maks antall personer avhenger av

 • om det brukes koronasertifikat/testing
 • om det er faste tilviste plasser
 • om det er ute eller inne

Hva er faste, tilviste sitteplasser?

Begrepet «faste, tilviste plasser» er brukt for å regulere antall personer som kan være til stede på et arrangement. Det innebærer at publikum kan sitte på stol, benk eller lignende, eller på en fast plass på gulvet under hele arrangementet. Følgende kriterier bør være til stede ved slike arrangementer:

 • Publikum sitter på faste, tilviste, eventuelt nummererte plasser med tilstrekkelig avstand (minst én meter).
 • Plassene bør være plassert slik at ansikt-til-ansikt-kontakt unngås.
 • Publikum deltar som tilskuere og er ikke aktive i selve arrangementet. Det er liten grad av mingling og interaksjon mellom deltagerne før og etter arrangementet og i eventuelle pauser.
 • Ved eventuell servering av mat og drikke, må det gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte som gjør at man unngår trengsel.
 • En bør bruke vakter hvis det er nødvendig for å sikre smittevernfaglig forsvarlig gjennomføring.
 • Arrangøren bør av hensyn til smittesporing sørge for en oversikt over hvor deltakerne sitter under arrangementet.

Serveringssteder

 • Det er innslippsstopp klokka 24.00.
   
 • Skjenking av alkohol skal kun skje ved bordservering og det skal være sitteplasser til alle gjester.
   
 • Det bør være minst én meter avstand mellom gjester som ikke bor sammen.
   
 • Registrer kontaktinformasjon til gjester som samtykker til dette.

Barnehager, skoler, universiteter, høyskoler og fagskoler

 • Trafikklysmodellen med grønt, gult og rødt nivå beskriver hvilke smitteverntiltak skolene og barnehagene skal følge. Hvilket nivå som gjelder i Gran, vurderes og bestemmes av kommunen. 

Idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter

 • Det oppfordres til aktivitet utendørs heller enn innendørs.
   
 • For voksne anbefales gruppestørrelsen å være inntil 30 personer inne og 40 personer ute.

Arbeidsplasser

 • Arbeidsgiver vurderer i større grad om hjemmekontor er nødvendig i lys av den lokale smitterisikoen.
 • Det må være mulig å holde en meters avstand for alle.
 • De som er beskyttet trenger ikke å holde avstand til andre på arbeidsplassen, men bør ta spesielt hensyn til ubeskyttede i risikogrupper. 

Reiser

 • Se mer informasjon om utenlandsreiser på regjeringens nettsider.
   
 • UD fraråder fortsatt alle reiser som ikke er strengt nødvendige for land utenfor EØS/Schengen og storbritannia og noen utvalgte tredjeland.
   
 • Innenlandsreiser kan gjennomføres. De som ikke er beskyttet bør være ekstra forsiktige og planlegge reisen slik at man i størst grad unngår smittespredning mellom steder. Dette er særlig viktig for personer som reiser fra områder med høyt smittepress. 
   
 • Personer som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør følge anbefalingene som gjelder i kommunen de bor i til vanlig. Dette gjelder ikke personer som er beskyttede (se forklaring på Lovdata) 

Krav ved innreise til Norge

 • Det er fortsatt innreiserestriksjoner.
 • Personer med gyldig EU-koronasertifikat eller koronasertifikat fra Storbritannia kan reise inn i landet og er unntatt fra krav om test før ankomst, test på grenseovergangsstedet og innreisekarantene.
 • Les mer om innreise til Norge på regjeringens nettsider.