Hvem kan få hjelp av kommunepsykologen?

Kommunepsykologen er en del av kommunens inntaksteam. Inntaksteamet er et lavterskeltilbud til barn og unge i alderen 0–18 år, og deres familier. Tjenesten er gratis.

Ved å sette inn tiltak tidlig, ønsker vi å forebygge at psykiske plager vokser seg store. Inntaksteamet bidrar også med å styrke kompetansen hos ansatte i kommunen, for eksempel om ulike temaer knyttet til psykisk helse.

Er du voksen og trenger psykisk helsehjelp, ta kontakt med psykisk helsetjeneste i kommunen.

Slik kommer du i kontakt med kommunepsykolog og inntaksteam

Du kan søke om hjelp ved å fylle ut og sende inn søknadsskjema til inntaktsteamet. Du finner søknaden under overskriften "Skjema" på denne siden.

Du kan også ta kontakt med kommunepsykologen på telefon.

Trenger du hjelp til å sende inn søknaden? Ta gjerne kontakt med helsesykepleier, enten ved helsestasjonen eller skolehelsetjenesten.

Kommunepsykologens arbeid

Kommunepsykologen koordinerer kommunens inntaksteam. Gjennom inntaksteamet tilbyr kommunepsykologen:

  • samtaler med barn og ungdom
  • foreldreveiledning gjennom både kurs og individuell veiledning
  • henvisning til spesialisthelsetjenesten
  • veiledning og kurs til ansatte i kommunen

I tillegg jobber kommunepsykologen med:

  • kommunale planer og prosjekter 
  • folkehelsearbeid
  • samarbeidsavtaler med spesialisthelsetjenesten
  • veiledning