Hopp til hovedinnholdet på siden
Sist oppdatert 21. sep. 2021 kl. 09:47

Informasjon om koronavirus

Les mer

Informasjon om koronavirus

Du kan også ringe koronatelefonen 91 11 05 80 klokka 10.00–17.00 for å bestille time for koronatest. Det er ikke drop in – du må bestille time på forhånd. Trenger du annen legehjelp på kveldstid, ring legevaktens vanlige telefonnummer 116 117. For akutt hjelp, ring 113.

Kontakt oss om smittesporing

Smitteteam og kommuneoverleger i andre kommuner kan nå smittesporingsteamet i Gran på koronatelefonen 91 11 05 80. Her får du flere tastevalg. For å komme til smittesporingsteamet, gjør tastevalg nummer fire. Tastevalget skal ikke brukes av privatpersoner. 

Telefonen er åpen klokka 10.00–14.00 hverdager og 12.00–14.00 i helg og høytider. 

Koronatesting og prøvesvar

I Gran kommune foregår koronatesting hos Lunner og Gran legevakt, i nødetatsbygget. Adressen er Morstadvegen 37, 2750 Gran.

Hvem bør testes?

Du finner informasjon om hvem som bør testes for koronavirus, på Helsenorges nettsider.

Har du vært i nærheten av noen som er smittet med covid-19, men har ikke sypmtomer selv? Da bør du testes for covid-19 du også. Testen bør tas rundt dag fem etter at du ble eksponert for smitte (enten som nærkontakt til en smittet, eller etter du kom hjem fra land med høy smitte). Uansett svar på testen, skal du sitte i karantenen ut tiden.

Slik får du svar på testen

Når svaret på testen er klart, kan du logge deg inn på Helsenorge for å se det. Testsvaret vil være tilgjengelig etter en–tre dager. 

Ønsker du å få varsel til din mobiltelefon når prøvesvaret ditt er klart?

Les om hvordan du kan SMS-varsling om at prøvesvaret er klart, på Folkehelseinstituttets nettsider.

Avbestilling av koronatest

For å avbestille en time du har bestilt, ring vår koronatelefon 91 11 05 80 (tastevalg én). Telefonen er åpen klokka 10.00–17.00. 

Status i Gran kommune 20.09.2021

Vi teller kun personer som har folkeregistrert adresse i Gran kommune, eller som oppholder seg her. 
Tallene oppdateres hver mandag.

 • Totalt testede personer: 23 833
 • Antall personer bekreftet smittet og isolert nå: 5
 • Antall nærkontakter i karantene: 8
 • Antall personer i innreisekarantene: 22
   
 • Antall personer som har fått påvist smitte med covid-19 i Gran siden mars 2020: 316
 • Antall friskmeldte: 206
 • Antall dødsfall: 5

Det kan ta noen dager før vi får svar på testene vi sender inn. I mellomtiden er det vesentlig at alle som sitter i hjemmekarantene, følger karantenebestemmelsene.

Risikonivå i Gran uke 38
Vår vurdering av samlet risikonivå i Gran kommune er N1, på en skala fra N1 til N5.
Her har vi vurdert risikoen knyttet til spredning av smitte, andel smittede med ukjent smitteveg, grupper som er rammet av smitte, kommunens kapasitet på TISK (testing, isolering, smittesporing og karantenesetting) og kapasitet på helsetjenester.

Barn og unge kan ta test og slippe karantene

Det er nye karanteneregler for barn og unge som er nærkontakter til en som er smittet med koronavirus. Det betyr at barn og unge som er nærkontakter kan slippe karantene hvis de tar koronatest og testen er negativ. Nærkontakter som ikke testes, må i karantene i ti dager.

For barn i barnehage og barneskole

Barn i barnehage og barneskole testes med hurtigtest på legevakten i Gran, så raskt som mulig første dag. Kommunens smittesporingsteam tar kontakt med foresatte for å avtale tid for test. Hvis testen er negativ, kan barnet dra tilbake til barnehage/skole umiddelbart. 

Barnet må i slike tilfeller testes på nytt i løpet av dag tre–fem. Her bestiller foresatte selv time for test på kommunens nettsider: https://booking.gran.kommune.no/bestill-koronatest/ 

Hvis den første hurtigtesten er positiv, tas PCR-test i tillegg. Da er barnet i karantene fram til prøvesvaret foreligger. Hvis barnet er smittet med koronavirus, skal han/hun i isolasjon. I så fall tar kommunens smittesporingsteam kontakt med aktuelle foresatte.

For ungdom i ungdomsskolen

Elever i ungdomsskolen testes med hurtigtest på legevakten i Gran, så raskt som mulig første dag. Kommunens smittesporingsteam tar kontakt med foresatte for å avtale tid for test. Hvis testen er negativ, kan ungdommen dra tilbake til skolen umiddelbart. 

Ungdommen må i slike tilfeller testes på nytt på dag tre og dag fem. Her bestiller foresatte selv time for test på kommunens nettsider: https://booking.gran.kommune.no/bestill-koronatest/ 

Hvis den første hurtigtesten er positiv, tas PCR-test i tillegg. Da er ungdommen i karantene fram til prøvesvaret foreligger. Hvis ungdommen er smittet med koronavirus, skal han/hun i isolasjon. I så fall tar kommunens smittesporingsteam kontakt med aktuelle foresatte.

Karantene og isolasjon

Dersom du blir pålagt karantene er du i utgangspunktet frisk, men har vært i en situasjon der du kan ha blitt smittet. Enten som nærkontakt til en person med covid-19, eller fordi du kommer til Norge fra et annet land. Uansett årsak til karantenen varer den som hovedregel i ti døgn. Karantenen skal forebygge videre smitte.

Dette er reglene for deg som er i karantene som nærkontakt:

 • Du skal være i karantene i ti døgn etter siste kontakt med en person smittet med covid-19. Karantenetiden kan kortes ned om du tar en koronatest på dag sju, og denne gir negativt prøvesvar. Du skal uansett være i karantene til du har fått prøvesvaret.
 • Du kan være sammen med de minste barna du bor sammen med som normalt, men prøv å hold avstand (minst en meter) til eldre barn og andre voksne. 
 • Unngå besøk.
 • Du skal ikke gå på skole, jobb, barnehage eller andre aktiviteter utenfor hjemmet.
 • Du skal ikke ta lengre reiser innenlands eller utenlands.
 • Du skal ikke ta offentlig transport.
 • Du skal unngå steder der det er vanskelig å holde avstand.
 • Du bør få hjelp til å gjøre nødvendige ærender, for eksempel i matbutikk eller apotek. Har du ingen i husstanden som kan hjelpe deg, har du kanskje en venn eller nabo som kan hjelpe? Du kan eventuelt handle dagligvarer på nett.
 • Du kan gå tur ute, men hold to meter avstand til andre.
 • Følg med på egne symptomer. Hvis du får feber eller luftveissymptomer, skal du isolere deg og la deg teste så snart som mulig. Mens du venter på prøvesvar er du i isolasjon hjemme. Da bør også de du bor sammen med være i karantene til du får prøvesvar.

Du bør ta en koronatest

Vi anbefaler at du som er nærkontakt tar en koronatest. Smittesporingsteamet anbefaler deg tidspunkt for dette. Du kan bestille time for test digitalt her: https://booking.gran.kommune.no/bestill-koronatest/bestill-time-til-koronatest-her.665.aspx

 • Hvis testen viser at du er smittet med covid-19, skal du i hjemmeisolering.
 • Hvis testen viser at du ikke er smittet skal du likevel gjennomføre hele karantenen som planlagt i ti dager, med mindre du har testet negativt sjuende dag. Du skal uansett være i karantene fram til du har fått prøvesvaret.

Unntak fra karanteneregler

Det finnes noen unntak fra karantenereglene. Lurer du på hvilke regler som gjelder for deg? På HelseNorges nettsider, kan du ta karantenetesten.

Se neste avsnitt for regler om innreisekarantene.

Innreisekarantene/travel quarantine

Du kan lese om reglene for innreise til Norge på nettsidene til Helsenorge.

Lurer du på hvilke karanteneregler som gjelder for deg? På HelseNorges nettsider, kan du ta karantenetesten.

Informasjon til innreisende i Gran som unntas karantenekrav

I Gran kommune krever vi at innreisende som kan unntas karantenekrav tar ny test etter dag tre og sju etter innreise.

Du kan bestille time for test ved teststasjon i Gran kommune på våre nettsider eller ringe 91 11 05 80 og gjøre tastevalg én. Testen er gratis. 
 

Information about travel to Norway and travel quarantine

For information about entry into Norway and travel quarantine, visit Helsenorge.no .

Koronavaksinasjon

Tiltak for helse og omsorg

Her er en oversikt over andre tiltak i våre helse- og omsorgstjenester:

Helse og omsorgssentrene

 • Alle besøk ved Marka og Skjervum helse- og omsorgssentre må være planlagt og avtalt på forhånd. Ordningen er utarbeidet med utgangspunkt i Folkehelseinstituttets smittevernråd. Les om besøksordningen for helse- og omsorgssentrene våre her!
 • Dagsentrene på både Marka og Skjervum er åpne. Vi har samme åpningstider som tidligere, men må redusere antallet personer som kan komme per dag, for å overholde smittevernregler.

Hjertebo aktivitetssenter

 • Hjertebo aktivitetssenter holder inntil videre åpent hver dag i åpningstiden, men med noe reusert kapasitet.
 • De ansatte ved aktivitetssenteret er i dialog med de som bruker tilbudet, og deres pårørende.
 • All bruk av aktivitetssenteret skjer etter avtale i denne perioden. Ta derfor kontakt før du kommer, på telefon 46 84 90 24.
   

Helsestasjonen

 • Tilbudet på helsestasjonen 0–5 år endres på grunn av restriksjoner knyttet til koronaviruset.
 • Vi ønsker ikke at søsken blir med på konsultasjonen. På grunn av anbefaling om avstand mellom hverandre, anbefaler vi at kun én voksen følger barnet.
 • Hvis barnet ditt eller noen i samme husholdning har symptomer på luftveisinfeksjon, som hoste/nysing, snørr, feber, skal du ikke komme til avtalt time.
 • «Drop-in»-tilbudet på onsdager utgår fram til annen beskjed gis. Ring hvis du/dere har behov for time, så avtaler vi tidspunkt.
 • Gruppekonsultasjoner utgår.
 • Har du spørsmål til helsestasjonen? Ta kontakt med oss på telefon 94 13 58 29 (dagtid).
   

Psykisk helse- og rustjeneste

 • Dagsenteret på Haugsbakken er åpent – i samråd med kommuneoverlegen. Les mer her!
 • Innbyggere som benytter seg av tilbud gjennom psykisk helse- rustjeneste, eller har behov for hjelp med psykisk helse eller rus, kan ta kontakt med tjenesten på vanlig måte. Du finner mer informasjon her. 
   

Hjemmetjenesten

 • På grunn av korona-pandemien har vi satt i gang tiltak i hjemmetjenesten for å forebygge smitte, og sikre at vi har tilstrekkelig bemanning for å behandle alle som mottar tjenester fra oss.
 • Endringene innebærer at det i en periode kan skje at helsehjelp som ikke er absolutt nødvendig må reduseres eller avlyses. Det samme gjelder praktisk bistand. Alle som blir direkte berørt av disse endringene vil bli informert om det gjennom både brev og telefon. Vi forsikrer at hver innbygger som mottar tjenester fra oss fremdeles vil få et forsvarlig tilbud. 
   

Den kommunale ergo- og fysioterapitjenesten

 • Den kommunale ergo- og fysioterapeuttjenesten driver mer som vanlig.
 • Vi tilbyr en-til-en-oppfølging i hjemmet/reiser ut på hjemmebesøk.
 • Hjelpemidler blir, så langt det lar seg gjøre, utlevert eller hentet inn i henhold til vanlige rutiner.

  Vi er forpliktet til å følge forskriftsfestede krav om smitteverntiltak (bransjestandard) under den pågående covid-19-pandemien.
   
 • Har du en avtale med noen i vår tjeneste?
 • Har du eller noen i din husstand feber og/eller luftveissymptomer (hoste, nysing, sår hals eller pustebesvær)?
 • Har du eller noen i din husstand vært i karantene eller i nærkontakt med bekreftet tilfelle av covid-19 i løpet av de siste 14 dagene?
  Da må du gi oss beskjed så fort som mulig.

  Endrede rutiner for ergo- og fysioterapitjenesten:
 • Terapeutene og hjelpemiddelteknikerne kontakter bruker i forkant samme dag som planlagt besøk.
 • Hvis terapeut, du eller andre i din husstand har symptomer på luftveisinfeksjon, er i karantene eller har hatt nærkontakt med bekreftet tilfelle av covid-19 de siste 14 dagene, blir timen som hovedregel avlyst.
 • Der det er mistanke om eller påvist smitte med covid-19, vil spesielle retningslinjer gjøres gjeldende.
 • For å redusere smitterisiko, ønsker vi å begrense nærkontakt så mye som mulig. Vi holder god avstand (minimum én meter), der det er mulig.

  ​De fysikalske instituttene har også åpnet for en- til-en-oppfølginger. De følger samme forskriftsmessige krav til smitteverntiltak (bransjestandard) som de kommunale terapeutene. 

Tiltak for skole og barnehage

Folkehelseinstituttet (FHI) har laget en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå som viser hvilke smitteverntiltak barnehager og skoler skal følge.

 • Grønt nivå kjennetegnes ved at barnehagehverdagen kan organiseres som normalt. Det vil si vanlig organisering av avdelinger.
 • På gult nivå kan hele avdelinger regnes som en kohort. Barnehagene må fremdeles ha flere tiltak for å redusere kontakt og holde avstand mellom ulike kohorter.
 • På rødt nivå skal barna deles inn i mindre grupper og kohorter. Barnehagene må vurdere ulike oppmøtetider for barna og sørge for at det er avstand mellom kohorter som ikke samarbeider.  

Du finner mer informasjon på Utdanningsdirektoratet på sine nettsider.

Informasjon og råd til kultur, idrett og frivillighet

Informasjon, råd og tiltak for næringslivet

Slik tar du kontakt med NAV Hadeland

http://nav.no finner du blant annet

 • informasjon om endringer på grunn av koronasituasjonen
 • veiledning til tjenestene du trenger
 • skjemaer og søknader

Av smittevernhensyn har vi for tiden ikke mulighet for drop in ved vårt kontor i Gran. Ta derfor kontakt med oss via Mitt NAV, Chatbot, og NAV kontaktsenter på telefon 55 55 33 33,  dersom du har behov for å avtale et møte med veileder.

Avtalte møter foregår som hovedregel nå enten på telefon eller nett. Alternativer kan avtales.

Post til NAV Hadeland kan du levere i postkassen på veggen utenfor vårt kontor i Gran sentrum.

Har du spørsmål du ikke finner svar på?

Vi i Gran kommune oppfordrer alle innbyggere til å følge råd fra nasjonale helsemyndigheter. Du finner mye nyttig informasjon om råd og tiltak knyttet til korona-pandemien på følgende nettsider: