Byggesak har tidligere hatt telefonvakt flere dager i uka, men på grunn av utfordringer i kapasitet er det nå ny telefontid.

Avdelingen tilbyr fortsatt veiledning til privatpersoner på torsdager fra klokka 12.00. Ta kontakt med kommunetorget på telefon 61 33 84 00 for å avtale time.