Hopp til hovedinnholdet på siden

Budsjett- og økonomiplanprosess 2023–2026

På denne siden finner du dokumenter fra arbeidet med budsjett og økonomiplan for perioden 2023–2026.

Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan for 2023–2026

Kommunestyrets behandling av budsjett og økonomiplan 15. desember

Gran kommunestyre behandlet budsjett og økonomiplan for 2023–2026 i sitt møte 15. desember.

Les flertallets vedtak om budsjett og økonomiplan her! (framsikt.net)

Under er lenker til de ulike budsjettforslagene som ble fremmet i møtet, men som ikke ble vedtatt:

 

Marianne Olsson

​fagleder økonomi
marianne.olsson@gran.kommune.no
99 58 22 19

Morten Gausen

økonomisjef
morten.gausen@gran.kommune.no
97 98 14 17